vui buồn, tags của Thế Giới Công Sở

, Trang 1

Ngừng hét lên rằng

Ngừng hét lên rằng " Tôi cô đơn"...

Hãy ra đường tấp nập người thay vì chỉ muốn ở yên nhà. Hãy học cách sẻ chia bớt chứ đừng tự ôm lấy tất thảy vui, buồn, sầu, khổ. Hãy ngừng hét lên rằng 'Tôi cô đơn!'.

vui buồn, tags của Thế Giới Công Sở, nội dung mới nhất về vui buồn, Trang 1

  Xem Trang Blog TheGioiCongSo Món Ngon Nơi Công Sở